Bazénová chemie Marimex Chlor Komplex Mini 5v1 0,9 kg

Značka: Marimex , Kategorie: Chlórová chemie
Kód zboží: 1 466 878

Multifunkční tablety s pěti účinky se postarají o dezinfekci, prevenci proti řasám, vločkování, stabilizaci tvrdosti vody a stabilizaci pH ve vašem bazénu.

Naše cena s DPH:

349

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
Dostupnost na výdejnách
ks

Vložit do košíku


 • Pětisložkový přípravek Chlor Komplex Mini 5v1 vás zbaví starostí s údržbou bazénu.
 • Multifunkční tablety s pěti účinky se postarají o:

1. dezinfekci
2. prevenci proti řasám
3. vločkování
4. stabilizaci tvrdosti vody
5. stabilizaci pH

 • Jedná se o novinku sezony a první podobný produkt na českém trhu. S Marimex Chlor Komplex Mini 5v1 tak nebudete muset stále přemýšlet, zda je o váš bazén dostatečně postaráno, ale budete si jen užívat čistou vodu a letní pohodu.

Pro jaký bazén je produkt vhodný:

 • Nadzemní bazény
 • Zapuštěné bazény
 • Vířivky

Dávkování:

 • 1 - 2 tablety každých 5 - 8 dnů na 3 000 L (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety).
 • Detailní dávkování najdete na obalu

Způsob balení:

 • Plastová uzavíratelná dóza
 • 45 ks minitablet á 20 g. v balení

Důležité upozornění: Nebezpečné látky: 890 g/kg symklosen ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. * P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Doplňující informace na štítku:
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 10.0 cm
Výška výrobku 18.0 cm
Hloubka výrobku 10.0 cm
Hmotnost výrobku 1.0 kg
Rozměry balení
Šířka balení 9.1 cm
Výška balení 18.5 cm
Hloubka balení 8.1 cm
Hmotnost balení 1.0 kg
Více informací Méně informací