Bazénová chemie Marimex Chlor Triplex 3v1 1,6 kg

Značka: Marimex , Kategorie: Chlórová chemie
Kód zboží: MAR1301205

Rozpustné tablety Marimex Chlor Triplex udržují správnou hladinu chloru po použití přípravku Quick Chlor. S vločkovacím účinkem. 1,6 kg tablet.

Naše cena s DPH:

499

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
Dostupnost na výdejnách
ks

Vložit do košíku

Marimex AquaMar – Chlor Triplex, 1,6 kg


Chraňte vodu ve svém bazénu proti šíření plísní, řas, bakterií a virů. Používejte pomalurozpustné tablety Marimex AquaMar – Chlor Triplex, které do vody postupně uvolňují potřebné látky, aniž by byly škodlivé pro lidskou pokožku. Tablety jsou protiporostové algicidní a vločkovací, po ponoření do vody se začne postupně uvolňovat potřebná dávka chlóru. Produkt je určen pro nadzemní či zapuštěné bazény. Balení obsahuje osm tablet s hmotností cca 200 gramů.


Důležité upozornění:


 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:


 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.

Doplňující informace na štítku:


 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Víceúčelové pomalurozpustné velké tablety pro průběžné udržování hladiny chloru po použití granulátu Marimex Quick Chlor. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru.

Pro jaký bazén je produkt vhodný:

 • Nadzemní bazény
 • Zapuštěné bazény

Dávkování:
*před prvním použitím upravte hodnotu pH na 6,8 až 7,2

 • poté proveďte preventivní ošetření rychlorozpustným chlorovým přípravkem Marimex Quick
 • dále proveďte ošetření stabilizátorem chloru Marimex Chlor Stabil
 • dle teploty vody pak přidávejte každých 5 - 8 dnů 1 až 2 tablety na 20 m3 vody
 • do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety

Způsob balení:

 • Plastová uzavíratelná dóza
 • 8 tablet á 200 g. v balení

Důležité upozornění:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H272 Může zesílit požár; oxidant
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Doplňující informace na štítku:
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Báze chlorová
Typ užití udržovací
Určení komplexní údržba
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 12.0 cm
Výška výrobku 24.5 cm
Hloubka výrobku 12.0 cm
Hmotnost výrobku 1.6 kg
Rozměry balení
Šířka balení 12.0 cm
Výška balení 24.5 cm
Hloubka balení 12.0 cm
Hmotnost balení 1.8 kg
Více informací Méně informací