Bazénová chemie Marimex Start 0,9 kg

Značka: Marimex , Kategorie: Chlórová chemie
Kód zboží: MAR1301006

Přípravek Marimex Start slouží k zachlórování nové napuštěné vody v bazénu. Díky tomu se nevytváří řasy a škodlivé mikroorganismy. Obsah balení 0,9 kg.

Zjistit dostupnost


 • Přípravek slouží k rychlému zachlorování vody, například při napouštění bazénu. Aby se zabránilo tvorbě řas a mikroorganismů, musí bazénová voda obsahovat minimální množství chloru už od počátku.
 • Marimex Start je vůbec první bazénová chemie, kterou doporučujeme po napuštění bazénu použít. Pomůže vám výrazně ušetřit finance za pozdější péči o vodu.

Pro jaký bazén je produkt vhodný:

 • Nadzemní bazény
 • Zapuštěné bazény
 • Vířivky
 • Určeno pro bazény se slanou i sladkou vodu

Dávkování:

 • pravidelná dávka: 100 g na 10 m3 vody každých 5 až 8 dní
 • šoková dávka: max 200 g na 10 m3 vody
 • je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu
 • 100 g přípravku je přibližně odměrka o objemu 100 ml
 • detailní dávkování najdete na obalu

Způsob balení:

 • Plastová uzavíratelná dóza
 • Prášková forma přípravku
 • Hmotnost 0,9 kg

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování prachu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. * P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P405 Skladujte uzamčené.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Báze chlorová
Typ užití startovací
Určení zvýšení Cl
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 9.5 cm
Výška výrobku 18.5 cm
Hloubka výrobku 9.5 cm
Hmotnost výrobku 0.9 kg
Rozměry balení
Šířka balení 9.5 cm
Výška balení 18.5 cm
Hloubka balení 9.5 cm
Hmotnost balení 1.0 kg
Více informací Méně informací