Čistič myčky Electrolux 200 g

19% sleva
19%
Kód zboží: ELE9029792455

Odstraňuje drobné zbytky pokrmů, které se hromadí v těžko přístupných a špatně viditelných částech myčky. Zabraňuje tak tvorbě zápachu a zhoršení účinnosti spotřebiče.

* Čistič myček...

145 Kč

Ušetříte: 19 % = 28 Kč

Naše cena s DPH:

117

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 32 výdejnách
ks

Vložit do košíku

Odstraňuje drobné zbytky pokrmů, které se hromadí v těžko přístupných a špatně viditelných částech myčky. Zabraňuje tak tvorbě zápachu a zhoršení účinnosti spotřebiče.

  • Čistič myček nádobí 200 g
  • snadné použití

Bezpečnostní upozornění:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma roztok
Použití čističe myčky/pračky
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0.2 kg
Rozměry balení
Šířka balení 8.5 cm
Výška balení 16.5 cm
Hloubka balení 4.0 cm
Hmotnost balení 0.2 kg
Více informací Méně informací