Čisticí přípravek AEG/Electrolux Clean and Care, 6 ks

Značka: AEG/Electrolux , Kategorie: Ostatní příslušenství
Kód zboží: ELE902979918

Odstraňte mastnotu a vodní kámen a vyčistěte vše najednou
Udržujte vaše spotřebiče v nejlepší kondici díky našemu hygienickému čisticímu prostředku 3 v 1. Náš výrobek odstraňuje vodní kámen a...

Naše cena s DPH:

255

Termíny doručení a vyzvednutí:
Obvykle do 7 dnů
ks

Vložit do košíku

Odstraňte mastnotu a vodní kámen a vyčistěte vše najednou
Udržujte vaše spotřebiče v nejlepší kondici díky našemu hygienickému čisticímu prostředku 3 v 1. Náš výrobek odstraňuje vodní kámen a mastnotu a čistí myčky nádobí a pračky. Pro nejlepší výkon jednoduše použijte jednou měsíčně nebo po 30 programech.

Clean and Care - všechny 3 přípravky v 1
jeden produkt současně odmašťuje, odvápňuje a dezinfikuje,odstraňuje vodní kámen, tuk a zápach, balení 6 ks
vhodný pro myčky a pračky

Bezpečnostní upozornění: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno – pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma roztok
Použití čističe myčky/pračky, vodní kámen
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16.2 cm
Výška výrobku 3.8 cm
Hloubka výrobku 3.8 cm
Hmotnost výrobku 0.3 kg
Rozměry balení
Šířka balení 17.4 cm
Výška balení 4.0 cm
Hloubka balení 16.6 cm
Hmotnost balení 0.4 kg
Více informací Méně informací