Čisticí přípravek AEG/Electrolux M3GCP400

Značka: AEG/Electrolux , Kategorie: Ostatní
Kód zboží: ELE902979919

Odstraňte mastnotu a vodní kámen a vyčistěte vše najednou
Udržujte vaše spotřebiče v nejlepší kondici díky našemu hygienickému čisticímu prostředku 3 v 1. Náš výrobek odstraňuje vodní kámen a...

Naše cena s DPH:

415

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 40 výdejnách
ks

Vložit do košíku

Odstraňte mastnotu a vodní kámen a vyčistěte vše najednou
Udržujte vaše spotřebiče v nejlepší kondici díky našemu hygienickému čisticímu prostředku 3 v 1. Náš výrobek odstraňuje vodní kámen a mastnotu a čistí myčky nádobí a pračky. Pro nejlepší výkon jednoduše použijte jednou měsíčně nebo po 30 programech.

Clean&Care - všechny 3 přípravky v 1,
jeden produkt současně odmašťuje, odvápňuje a dezinfikuje,odstraňuje vodní kámen, tuk a zápach, balení 12 ks
vhodný pro myčky a pračky

Bezpečnostní upozornění:
Kódy nebezpečnosti :
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Obecná bezpečnostní doporučení.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
Reakce
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nekolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasaženy, a pokud je lze vyjmout snadno – pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetrení.
Likvidace
P501 - Odstraňte obsah/obal v autorizovaném sběrném místě.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma roztok
Použití čističe myčky/pračky, vodní kámen
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16.2 cm
Výška výrobku 6.1 cm
Hloubka výrobku 6.1 cm
Hmotnost výrobku 0.6 kg
Rozměry balení
Šířka balení 25.5 cm
Výška balení 6.5 cm
Hloubka balení 16.4 cm
Hmotnost balení 0.7 kg
Více informací Méně informací