Čisticí přípravek Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM

10% sleva
10%
Značka: Campingaz , Kategorie: Doplňky k chem. toaletám
Kód zboží: COL2000031968

Dezinfekční roztok pro odpadní nádrže chemických toalet. Ecofriendly formule.

399 Kč

Ušetříte: 10 % = 40 Kč

Naše cena s DPH:

359

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
Dostupnost na výdejnách
ks

Vložit do košíku


 • Sanitární přísada pro odpadní nádrže.
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií.
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži.
 • Ecofriendly formule – šetrná verze Instablue® k životnímu prostředí.

Dávkování:

 • 5 ml na 1 litr vody / objemu nádrže.
 • Před použitím částečně zřeďte v odpadní nádrži správnou dávku chemie s vodou.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Další nebezpečnost:
 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
vnitřní
Využití camping
Forma koncentrát
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 7.6 cm
Výška výrobku 26.5 cm
Hloubka výrobku 7.8 cm
Hmotnost výrobku 1.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 8.5 cm
Výška balení 27.0 cm
Hloubka balení 7.7 cm
Hmotnost balení 1.1 kg
Více informací Méně informací