Čisticí přípravek Campingaz INSTAECO POWDER 1KG CHEM

10% sleva
10%
Značka: Campingaz , Kategorie: Doplňky k chem. toaletám
Kód zboží: COL2000031969

Sanitární přísada pro odpadní nádrže chemických toalet. Ve formě prášku.

499 Kč

Ušetříte: 10 % = 50 Kč

Naše cena s DPH:

449

Termíny doručení a vyzvednutí:
Obvykle do 7 dnů
ks

Vložit do košíku


 • Sanitární přísada pro odpadní nádrže chemických toalet.
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií.
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži.
 • BLUE ANGEL certifikát – ekologický prostředek, který je biologicky odbouratelný a lze ho bezpečně používat i v odpadní nádržích / septicích.

Dávkování:

 • 50 g (jeden uzávěr) na každých 10 litrů.
 • Před použitím nalijte do odpadní nádrže cca 1 litr vody a přidejte 50 g (jeden uzávěr) Instasoft.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Další nebezpečnost:
 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
vnitřní
Využití camping
Forma prášek
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 5.5 cm
Výška výrobku 27.0 cm
Hloubka výrobku 8.2 cm
Hmotnost výrobku 1.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 25.5 cm
Výška balení 28.0 cm
Hloubka balení 29.0 cm
Hmotnost balení 16.5 kg
Více informací Méně informací