HDS Komfort

Služba HDS Komfort je nedostupná, využijte prosím HD Komfortní dopravy.

Specializovaná dopravní společnost nabízí našim zákazníkům komfortní doručení objednaného zboží až do domu, bytu nebo kanceláře. Objednávka je vždy doručena v předem dohodnutý čas, a to i v pozdějších večerních hodinách či o víkendu. Svou objednávku můžete navíc zaplatit při převzetí u řidiče i platební kartou. Samozřejmostí u služby HDS Komfort je výpomoc řidiče s vynesením zboží až k vám do domu či bytu. Dále také vyřízení veškerých dokladů přímo u vás doma, včetně smluv splátkových společností. Zdarma si můžete přiobjednat také odvoz obalů či vysloužilého spotřebiče.

INFORMACE O DORUČENÍ S PŘESNOSTÍ NA 120 MINUT

Pracovník logistického centra se s vámi telefonicky spojí a dohodne na přesném datu a termínu dodání vaší objednávky minimálně den před jejím plánovaným doručením. V případě špatné průjezdnosti nebo nehody na silnici, kvůli které se může doručení zásilky opozdit, vás informuje řidič přibližně 30 minut před dodáním, aby vás na případné zdržení upozornil.

KOMFORTNÍ DORUČENÍ AŽ DO DOMU NEBO BYTU a VÝPOMOC S VYNESENÍM DO PATRA

Řidiči přepravní služby vám doručí objednané zboží až do domu, bytu nebo kanceláře. Řidič a jeho pomocník vám navíc donesou výrobek až na vámi určené místo, nemusíte se tedy bát, že zboží zůstane stát za prvními zamykatelnými dveřmi v domě. Toto platí i v případech, kdy v domě není výtah nebo se zboží do výtahu nevejde. Maximálně však pro výnos do 4. patra. V případě, že je třeba výnos do 5. patra a výše je nutná adekvátní výpomoc ze strany zákazníka.

V případě, že se jedná o nadrozměrnou zásilku, je taktéž nutné, aby byla zajištěna adekvátní výpomoc ze strany zákazníka. Nadrozměrnou zásilkou se rozumí zásilka, jejíž hmotnost přesahuje 90 kg nebo součet všech tří stran je větší než 340 cm.

KOMPLETNÍ PŘEDÁNÍ VÝROBKU

Řidič přímo u vás doma zásilku otevře a dodané zboží šetrně vybalí ke kontrole. Následně zboží porovná s dodacím listem. Vy si tak můžete zkontrolovat, zda se jedná o vámi objednané zboží, zda je například v požadované barvě a zda nedošlo k záměně výrobku. Dále se můžete ujistit, že dodaný výrobek je kompletní, včetně příslušenství a nepoškozený. Teprve potom podepíšete „Předávací protokol“ o správnosti, kompletnosti a nepoškození výrobku.

Po rozbalení zásilky a následné kontrole kompletnosti jejího obsahu, vám budou předány všechny potřebné doklady a záruční list. Ten vám může řidič potvrdit hned na místě. Na místě také potvrdíte převzetí zboží a v hotovosti či platební kartou zaplatíte, pokud jste objednávku neuhradili předem.

Pokud jste si objednali zboží na splátky, řidič vám po dohodě přiveze smlouvu splátkové společnosti a vyřídí s Vámi vše potřebné k úspěšnému uzavření smlouvy (platí pro splátky Triangl).

Důrazně doporučujeme provést kontrolu výrobku za přítomnosti řidiče přepravní služby. Případné poškození je možné řešit hned na místě s řidičem. Pokud je poškození značné a nemáte důvěru k řešení s řidičem, doporučujeme výrobek nepřebírat.

ODVOZ VYSLOUŽILÉHO VÝROBKU ZDARMA

Pokud jste se rozhodli vyměnit starý výrobek za nový, nedělejte si starosti s jeho odvozem. Váš starý a vysloužilý spotřebič odvezeme a na jeho místo postavíme nový.

Podmínky pro převzetí vysloužilého výrobku

  • Zpětně odebraný elektrospotřebič nesmí být poškozený nebo v rozebraném stavu. V případě nedodržení této podmínky, může řidič odmítnout převzít takovéto zařízení.
  • Spotřebič musí být odpojen od ventilů, odpadů a el. sítě.
  • Chladničky a mrazničky musí být zbaveny námrazy a bez potravin.
  • Rozebraný nebo jinak nekompletní elektrospotřebič je odpadem, takové elektrozařízení od Vás nemůžeme odebrat a s jeho likvidací se obraťte na společnosti, které se zabývají nakládáním s odpady.

V zákoně o odpadech § 37g písm. a) jsou stanoveny výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např. bojlery, klimatizační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb, akumulační kamna aj. 

ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ U VYBRANÝCH SPOTŘEBIČŮ

Naši technici vám zdarma usadí nový spotřebič, kam si jen budete přát, odstraní z něj ochranné a aretační prvky a připojí jej k elektrické zásuvce, případně k odpadu. Společně také vyzkoušíte první spuštění přístroje. Před samotným příjezdem našich techniků prosím zajistěte volný průchod k místu, kde budete chtít nový spotřebič umístit. Zároveň si zkontrolujte, že se v jeho blízkosti nachází elektrická zásuvka či potřebné odpady, ke kterým bude možné přístroj zapojit. Součástí základního zapojení není demontáž starých spotřebičů, proto je prosím před příjezdem našich techniků odpojte od ventilů a odpadů. Služba se vztahuje pouze pro volně stojící zboží, kategorie myček, praček, sušiček, lednic a TV.

  • Zapojení lednice: novou lednici vám usadíme do roviny a vybalíme všechny vnitřní police a šuplíky. Lednici tak bude potřeba pouze připojit k zásuvce s elektrickou energií. Toto zapojení však naši technici při instalaci neprovádějí, jelikož chladicí kapalina v kompresoru se musí po převozu a před samotným spuštěním lednice nejprve ustálit.
  • Zapojení volně stojící myčky, pračky nebo sušičky: nový spotřebič vám rozbalíme, odstraníme všechny aretační a ochranné prvky a umístíme jej do roviny. Rovněž provedeme připojení na odpad, vodu a do elektrické zásuvky. Následně naši technici odzkoušejí, zda je v pořádku těsnost ventilu a vyčkají na rozsvícení spotřebiče. Tím si ověříte jeho funkčnost. Dále již pokračujete podle přiloženého návodu.
  • Zapojení TV: technici vybalí vaši novou televizi z krabice a odstraní všechny ochranné prvky. Usadí ji do stojanu (pokud je přiložen v balení) a televizi postaví, kam si budete přát. Televizi můžete společně také zapnout, abyste si ověřili, že je televize v pořádku. Připojení ostatních kabelů (HDMI, SCART, anténa, apod.) se při základní instalaci neprovádí!
  • Součástí základní instalace není: připojení spotřebiče do svorkovnice (na napětí 380 V nebo 230 V), připojení či odpojení plynu, rozvádění jakýchkoliv energetických sítí (prodlužování přívodů vody, kanalizace, aj.), úpravy zásuvek, zapojení vestavných spotřebičů, upevnění televizorů na zeď, instalace programu na TV a zapojení kabelů (HDMI, USB, SCART, ANT., apod.), či usazení spotřebičů s mezikusem.

POZOR! Naši technici nejsou vybaveni redukcemi či jiným instalačním materiálem a bude-li takový při připojení spotřebiče potřeba, je nutno, aby jej zákazník měl zajištěn. V opačném případě se může stát, že služba instalace nebude provedena.

CENA PŘEPRAVY HDS KOMFORT JE 499 KČ S DPH

Ceny doplňkových služeb:

Odvoz vysloužilého spotřebiče zdarma
Základní zapojení u vybraných spotřebičů zdarma

Za platbu dobírkou je účtován poplatek 39 Kč s DPH při předání zboží.