Home Credit

Home Credit (SMS podpis)

Home Credit a.s. vám nabízí pohodlné, jednoduché a dostupné financování vašich nákupů. Jedná se o spotřebitelský úvěr Home Credit, který vám umožní nakoupit ihned jakékoliv zboží nejen bez hotovosti, ale i bez zbytečného papírování. Splátkovou smlouvu nyní můžete podepsat i elektronicky pomocí SMS kódu a zboží tak může být již zítra u vás! Více zde.

(H) [IDESET] Desetina 10 % + 10x 10 %

   • platba v hotovosti 10 % z ceny zboží
   • splátka ve výši 10 % z ceny zboží
   • 10 měsíčních splátek
   • navýšení 10 %
   • RPSN: 26,3 %

Příklad splácení:

Při prodejní ceně 10.000 Kč, akontaci 1.000 Kč, výši úvěru 9.000 Kč, výši splátky 1.000 Kč, počtu splátek 10, lhůtě splatnosti 15. 2. 2015 (při poskytnutí úvěru 15. 4. 2014, první splátce 15. 5. 2014 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15. 6. 2014) je RPSN 26,3 %, roční úroková sazba 21,42 %, celková částka splatná spotřebitelem 10.000 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

Platnost bez omezení.

Splátkovou smlouvu nyní můžete podepsat i elektronicky pomocí SMS kódu a zboží tak může být již zítra u vás! Více zde.

(H) [IPR 11-25] 1% navýšení měsíčně

   • platba v hotovosti od 0 % ceny zboží
   • splátky na 11 - 25 měsíců
   • navýšení 1 % měsíčně
   • RPSN: 23,6 - 24 %

Příklad splácení:

Při prodejní ceně 10.000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10.000 Kč, výši splátky 600 Kč, počtu splátek 20, lhůtě splatnosti 15. 12. 2015 (při poskytnutí úvěru 15. 4. 2014, první splátce 15. 5. 2014 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15. 6. 2014) je RPSN 23,9 %, roční úroková sazba 21,42 %, celková částka splatná spotřebitelem 12.000 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s

Platnost bez omezení.

Splátkovou smlouvu nyní můžete podepsat i elektronicky pomocí SMS kódu a zboží tak může být již zítra u vás! Více zde.

(H) [IDL0672] Nízké splátky

 • platba v hotovosti od 0 %
 • splátky na 6 - 72 měsíců
 • navýšení si volíte výběrem konkrétní varianty
 • RPSN: 22,0 - 50,3 %

Příklad splácení:

Při prodejní ceně 10.000 Kč, akontaci 0 Kč, výši úvěru 10.000 Kč, výši splátky 240 Kč, počtu splátek 72, lhůtě splatnosti 15. 4. 2020 (při poskytnutí úvěru 15. 4. 2014, první splátce 15. 5. 2014 a se splatností dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15. 6. 2014) je RPSN 22,0 %, roční úroková sazba 19,90 %, celková částka splatná spotřebitelem 17.280 Kč. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku. Splátkový prodej poskytuje společnost Home Credit a.s.

Platnost bez omezení.

Splátkovou smlouvu nyní můžete podepsat i elektronicky pomocí SMS kódu a zboží tak může být již zítra u vás! Více zde.

Kalkulačka

(H) [IDESET] Desetina 10 % + 10x 10 %
Spotřebitelský úvěr, který je charakteristický svou jednoduchostí a výhodností. Dlouhodobě se jedná o nejoblíbenější úvěr u našich zákazníků. Pro rychlé dodání zboží zvolte SMS podpis.

(H) [IPR 11-25] 1% navýšení měsíčně
Na splátky jen za 1 % měsíčně s možností volby délky splácení od 11 do 25 měsíců. Stačí jen dva doklady. Pro rychlé dodání zboží zvolte SMS podpis.

(H) [IDL0672] Nízké splátky
Nákup na splátky s možností volby délky splácení a výše navýšení. Pro rychlé dodání zboží zvolte SMS podpis.

Více o splátkách
Splátkovou smlouvu nyní můžete podepsat i elektronicky pomocí SMS kódu a zboží tak může být již zítra u vás! Více zde.

Jak nakupovat na splátky se společností Home Credit?

 1. Vložte zboží do nákupního košíku.
 2. Vyplňte všechny požadované údaje pro objednávku. Způsob platby zvolte „Na splátky Home Credit".
 3. Po odeslání objednávky se dostanete na stránku pro výpočet splátek. Vyberte si variantu splácení podle vašich možností.
 4. Po zvolení splátkového programu budete přesměrováni na stránky Home Credit, kde v dalším kroku vyplníte formulář žádosti o poskytnutí úvěru. Všechny údaje zadáváte přímo na stránkách společnosti Home Credit, a.s. a jsou považovány za přísně důvěrné.
 5. Okamžitě po vyplnění a odeslání žádosti o poskytnutí úvěru se vám zobrazí předběžné vyjádření společnosti Home Credit, a.s. k vaší žádosti.
 6. V případě, že Vaši žádost není možné okamžitě posoudit, bude Vám informace o odkladu oznámena na webové stránce.
 7. Výsledek posouzení Vaší žádosti Vám bude vždy doručen e-mailem.
 8. V případě schválení žádosti Vám společnost Home Credit zašle na Váš e-mail úvěrovou smlouvu ve formátu pfd společně s návodem, jak postupovat.
 9. Vytiskněte úvěrovou smlouvu 2x, podepište a společně s kopií OP a druhého dokladu totožnosti uvedeného ve smlouvě zašlete na adresu Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno - Staré Brno.

Podmínky pro získání úvěru od společnosti Home Credit

Úvěr je určen pro fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru, důchodce a podnikatele, kteří splňují tyto podmínky:

 1. Věk od 18 let
 2. Pravidelný zdroj příjmu (nevztahuje se na osoby na mateřské dovolené, ve zkušební a výpovědní lhůtě)

Potřebné doklady pro spotřebitelský úvěr Home Credit

Potřebné doklady pro úvěr do 30 000 Kč (včetně)

 1. kopie platného občanského průkazu

 2. kopie jednoho z uvedených druhých dokladů: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta

Potřebné doklady pro úvěr nad 30 000 Kč

 1. kopie platného občanského průkazu

 2. kopie jednoho z uvedených druhých dokladů: : cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta

 3. doklad o výši příjmu – originál výpisu z BU na který je zasílána mzda/důchod, potvrzení od zaměstnavatele, fotokopie daňového přiznání, fotokopie důchodového výměru,….)

Pojištění výdajů u společnosti Home Credit

Podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru se zavazujete tento úvěr pravidelně splácet. Může se však stát, že vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná událost a vy se dostanete do situace, kdy nebudete moci dodržet své závazky. Pro tyto případy vám nabízíme výhodné pojištění.

Výhody sjednaného pojištění:

 • jistota v nepříznivých životních situacích
 • pojištění pro případ ztráty příjmu
 • bez lékařských prohlídek a speciálních formulářů
 • součást měsíční splátky úvěru

Pojištění si můžete sjednat společně s žádostí o úvěr. Částka k úhradě pojištění bude zahrnuta v měsíční splátce úvěru.

Balíček POMOC+

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

Pracovní neschopnost pracovní neschopnost v důsledku nemoci či úrazu, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů 8,9% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu** nedobrovolná nezaměstnanost v důsledku ztráty zaměstnání, trvající nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní nebo hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny 8,9% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)
Invalidita invalidita III. stupně v důsledku nemoci či úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému 8,9% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)
Smrt Smrt následkem úrazu nebo nemoci 8,9% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

Rozhodný denpředchází dni, kdy pojištěný:**V případě pojištění POMOC+ je pojištěný vždy pojištěn pouze pro jedno z těchto pojistných rizik:· ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu.Krytí pojistné rizika se mění dle toho, jak se mění životní situace klienta. Když nastane pojistná událost, posuzuje pojišťovna klientovou životní situaci a to, na které riziko je pojištěn k rozhodnému dni.

-          obdrží nebo podá výpověď z pracovního poměru, nebo

-          zruší okamžitě pracovní poměr nebo se dozví o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nebo

-          obdrží nebo podá návrh na skončení pracovního poměru dohodou,

-          anebo je hospitalizován v důsledku úrazu v nemocničním zařízení

Klient je pojištěn na riziko ztráty zaměstnání, pokud má pracovní poměr na dobu neurčitou, není ve zkušební době a není ve výpovědní lhůtě.

Klient je pojištěn na riziko hospitalizacev důsledku úrazu, pokud má pracovní poměr na dobu určitou, je ve zkušební době, je ve výpovědní lhůtě.

Pokud klient v rozhodný den nesplňuje jednu nebo více podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu.

Kompletní podmínky posouzení nároku vzniku plnění z rizika ztráty zaměstnání nebo hospitalizace najde klient v rámcové pojistné smlouvě.

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC+ je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 65 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti

Balíček POMOC

Pojistné riziko

Plnění od pojišťovny

Pojistné

Hospitalizace v důsledku úrazu Hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, trvající více než 2 kalendářní dny 2,5% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)
Invalidita v důsledku úrazu invalidita III. stupně v důsledku úrazu nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému 2,5% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)
Smrt v důsledku úrazu Smrt v důsledku úrazu  2,5% (z aktuální měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění)

Vstupní podmínky

Balíček pojištění POMOC je určen pro všechny klienty, kteří k datu sjednání splňují tyto podmínky:

 • věk 18 až 70 let
 • není invalidní ( invalidita I. – III. stupně )
 • není v pracovní neschopnosti 

Limit celkového pojistného plnění ze všech uplatněných pojistných událostí u jednoho pojištěného jsou 2 000 000 Kč.

Pro účely pojištění schopnosti splácet klient podpisem úvěrové smlouvy potvrzuje pravdivost prohlášení, že splňuje k datu sjednání podmínky přijetí do pojištění. Poskytovatelem pojištění je Maxima pojišťovna, a.s., která pověřuje BNP Paribas Cardif pojišťovnu, a.s. likvidací a správou pojistných a škodných událostí. Detailní podmínky jsou uvedeny v rámcových pojistných smlouvách, které jsou součástí úvěrové dokumentace.