Koncentrovaný parfém do pračky Care+Protect 100 ml (vůně BLUE WASH)

15% sleva
15%
Značka: Care+Protect , Kategorie: Ostatní příslušenství
Kód zboží: CAYLPL1001B

Koncentrovaný parfém do pračky 100% čístá esence.

Počáteční nádech borovicového jehličí se přelévá ve vůni květů bramboříku. Květinová vůně má pak podtóny levandule, karafiátu a...

259 Kč

Ušetříte: 15 % = 40 Kč

Naše cena s DPH:

219

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již 19.1.
IHNED ZDARMA
na 102 výdejnách
ks

Vložit do košíku

CAYLPL1001B_01Care+Protect 100 ml (vůně BLUE WASH), modrá


Díky koncentrovanému parfému do pračky Care Protect si dopřejete čerstvě vyprané prádlo provoněné borovicovým jehličím s přechodem do vůně květů bramboříku. Dále vás potěší podtóny květinových vůní levandule, karafiátu a pelargonie. V konečné fázi se rozline vůně dřeva – tu zajistí cedrová složka a živá kombinace kumarinu a jantaru. Vůně Care Protect je 100% čistá esence – vonné látky se vážou na vlákna prádla a dodají mu příjemné aroma. Esenci je možné použít na všechny typy tkanin všech barev včetně sportovního oblečení. Omezeni nejste ani při výběru pracího programu.


Speciální aktivní složení zajistí uchování svěží vůně až na 5 týdnů. Nemusíte se bát skvrn na prádle, parfém do pračky nešpiní. Svěží vůně se zachová také po použití sušičky. Pro jemnou vůni stačí přidat 1 víčko parfému a pro intenzivní provonění 2 víčka – před spuštěním libovolného pracího programu esenci nalijete do zásobníku pro aviváž.
CAYLPL1001B_02


 


Klíčové vlastnosti:


 • Koncentrovaný parfém do pračky prádlo příjemně provoní
 • 100% čistá esence provoní oblečení až na 5 týdnů
 • Nemusíte se obávat zašpinění – nezanechává žádné skvrny
 • 1 víčko pro jemné provonění a pro intenzivnější vůni zvolíte 2 víčka
 • Esenci stačí nalít do zásobníku pro aviváž před spuštěním programu

 


 

 


VAROVÁNÍ:


OBSAHUJE: Přírodní esenciální oleje, při rozlití ihned setřete, může poškodit povrchy. Hexyl-salicytát, 1-(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-Oktahydro-2,3, 8, 8-tetramethyl-2-naftyl), ethan-1-on, 3, 5, 6, 6-Tetramethyl-4-methylenehep-tan-2-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽCE: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Směs obsahuje další senzibilizující složky, které mohou vyvolat alergickou reakci: 1-(1 ,2 ,3 ,4, 6, 7, 8, 8a-Oktahydro-2, 3, 8, 8-tetramethyl-2-naftyl), ethan-1-on, 3-p-Kumenyl-2-methyl-propionaldehyd, 2, 4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, Eugenol, Kumarin, Geranyl-acerát.

Koncentrovaný parfém do pračky 100% čístá esence.

Počáteční nádech borovicového jehličí se přelévá ve vůni květů bramboříku. Květinová vůně má pak podtóny levandule, karafiátu a pelargónie. Nakonec se rozline intenzivní vůně dřeva, a to díky cedrové složce a živé kombinaci kumarinu a jantaru.

 • Vonné látky se vážou na vlákna a dodávají jim stylový nádech
 • Koncentrovaný parfém do praní prádla.
 • Vhodné pro všechny typy tkanin, všechny barvy a prací programy
 • Vhodné i pro sportovní oblečení
 • Díky speciálnímu aktivnímu složení si prádlo uchová vůni až po dobu 5 týdnů.
 • Intenzivní vůně i po použití sušičky.
 • Nezanechává skvrny
 • Dlouhotrvající aktivní složení

Návod na použití:

 • Před spuštěním vybraného pracího programu nalijte parfém do zásobník pro aviváž

Dávkování:
1 víčko (5 ml) pro jemnou vůni
2 víčka (10 ml) pro intenživní vůni

Bezpečnostní upozornění:
H226 = Hořlavá kapalina a páry
H301 = Toxický při použití
H304 = Při použití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H311 = Toxický při styků s kůží
H315 = Dráždí kůži
H317 = Může vyvovala alergickou kožní reakci
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 = Toxický při vdechování
H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy
H411 = Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412 = Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P101 = Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 = Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 = Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 = Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333 + P313 = Při podráždění kůže nebo vyřážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 = Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 = Odstraňte obsah/obal předáím oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Určeno na universální (bílé i barevné)
Typ pracího prostředku tekutý koncentrát
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 5.6 cm
Výška výrobku 2.0 cm
Hloubka výrobku 3.2 cm
Hmotnost výrobku 0.2 kg
Rozměry balení
Šířka balení 6.2 cm
Výška balení 17.0 cm
Hloubka balení 3.8 cm
Hmotnost balení 0.1 kg
Více informací Méně informací