Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu www.kasa.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován v dokumentu níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Aktuální: 

Zásady ochrany osobních údajů [PDF]

Archiv:

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_26.2.2020 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_7.2.2020 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_10.12.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_26.11.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_10.9.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_1.9.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_15.8.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_28.2.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_11.2.2019 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_19.10.2018 [PDF]

KASA_Zasady_ochrany_osobnich_udaju_do_13.6.2018 [PDF]