Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu www.kasa.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován v dokumentu níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů [PDF]