Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Sjednejte si rovnou při nákupu nového přístroje Pojištění nahodilého poškození nebo ještě lépe variantu obsahující i odcizení a získejte tak klid pro případ, že se s vaším miláčkem něco nemilého přihodí.

Proti čemu vás pojistíme?

Pojištění pokrývá poškození nebo úplné zničení přístroje, ke kterému došlo náhodou a nešlo mu nijak zabránit nebo odcizení (v případě varianty obsahující odcizení). Je to například:

 • Odcizení – např. kapesní krádež, přepadení, odcizení v důsledku vloupání do zamčeného bytu, odcizení z přihrádky zamčeného auta v důsledku vloupání.
 • Poškození vodou - např. pokud se vám vylije pití v zavazadle.
 • Mechanické poškození - např. pokud zakopnete o nabíjecí kabel a poničíte konektor.
 • Náhlý a nečekaný pád – např. pokud uklouznete na ledě, srazíte se s kolemjdoucím, zakopnete o překážku, nebo se vám třeba utrhne ucho od kabelky.
 • Poškození elektřinou - např. při přepětí či zkratu.

Co získáte v případě škody?

 • V případě poškození vám přístroj opravíme, zaplatíte pouze spoluúčast (500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč podle pořizovací ceny přístroje).
 • V případě dvouleté varianty máte nárok na 2 opravy (1 oprava během 1 pojistného roku).
 • Pokud přístroj opravit nelze, oprava se nevyplatí nebo dojde k jeho odcizení, získáte náhradní přístroj nebo plnění ve výši tzv. časové ceny po odečtení spoluúčasti (časová cena je cena v okamžiku pojistné události - z původní kupní ceny odečtete 2 % za každý započatý měsíc od koupě). V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.

Často kladené dotazy

 • Na co se pojištění nevztahuje
 • Jak vysoká je spoluúčast a jak se vypočítá časová cena - příklad
 • Jak nahlásím škodní událost a co mě čeká?

Úplné znění pojistných podmínek včetně znění výluk naleznete v Rámcové smlouvě zde.

Často kladené dotazy k Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Na co se pojištění nevztahuje

Chováte-li se ke svým věcem obezřetně, nikoliv nedbale, je sjednání pojištění dobrý nápad. Pojištění se nevztahuje  na případy, kdy se poškození nebo odcizení dalo čekat a došlo k němu neopatrností, nešikovností nebo mu šlo nějak zabránit.

Pojištění se nevztahuje např. na:

 • poškození, kterému se dalo předejít (např. utopení přístroje při používání ve vaně)
 • pády bez zjevné příčiny (prostě vám přístroj vypadne z ruky)
 • poškození, které nemá vliv na funkčnost a použitelnost (např. přístroj je poškrábaný, ale funguje)
 • ztrátu nebo zapomenutí věci (např. zapomenete přístroj v kavárně na stole a odejdete)
 • odcizení v důsledku nedbalostního jednání (ponecháte přístroj bez dozoru na volně přístupném místě např. v nákupním košíku)
 • opravy mimo smluvní servis pojišťovny
 • opravy kryté zárukou

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě

Jak vysoká je spoluúčast a jak se vypočítá časová cena?

Spoluúčast - částka, kterou se pojištěný podílí na výši pojistného plnění. Pokud pojistné plnění nepřesáhne výši spoluúčasti, nevzniká nárok na pojistné plnění.

Cena přístroje s DPH

Výše spoluúčasti

Do 9 999 Kč

   500 Kč

10 000 Kč - 14 999 Kč

1 000 Kč

15 000 Kč a více

2 000 Kč

Časová cena - cena, kterou měl přístroj v den vzniku pojistné události. Určí se:

Časová cena = kupní cena minus 2 % z této ceny za každý započatý měsíc užívání

Příklad:

Cena přístroje: 9 900 Kč, po 9 měsících se přístroj rozbije a nejde opravit.

Pokud přístroj opravit nelze, oprava je neúčelná nebo dojde k jeho odcizení, získáte náhradní přístroj nebo plnění ve výši tzv. časové ceny po odečtení spoluúčasti. V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet. 

Výpočet pojistného plnění:

Časová cena = 8 118 Kč (2 % z 9 900= 198 Kč, 9 měsíců x 198 Kč = 1 782 Kč, 9 900 - 1 782 = 8 118 Kč)

Spoluúčast = 500 Kč

Časová cena ponížená o spoluúčast = 7 618 Kč (8 118 – 500 = 7 618 Kč)

Jak nahlásím škodní událost a co mě čeká?

Škodní událost se hlásí operátorům BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která je poskytovatelem Pojištění nahodilého poškození a krádeže a s vyřízením veškerých formalit vám pomůže a poradí.

Pokud mám rozbitý přístroj:

 • Zavolejte na telefonní číslo 234 240 440 a nahlaste škodní událost. K tomu budete potřebovat certifikát, který jste obdrželi při nákupu zařízení.
 • Operátoři vám pomohou a sdělí další kroky.
 • Pokud se vám přístroj rozbil, vyzvedneme si ho přímo u vás.
 • A pak vám po přezkoumání přivezeme opravený přístroj zpět.
 • Při navrácení opraveného přístroje zaplatíte kurýrní službě spoluúčast.
 • Pokud přístroj opravit nelze nebo je oprava neúčelná, získáte náhradní přístroj nebo plnění ve výši tzv. časové ceny po odečtení spoluúčasti. V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.

Pokud vám přístroj odcizili:

 • Krádež nejdříve nahlaste na policii.
 • S protokolem od policie zavolejte na telefonní číslo 234 240 440 a nahlaste škodní událost. K tomu budete potřebovat ještě certifikát, který jste obdrželi při nákupu zařízení.
 • Operátoři vám pomohou a sdělí další kroky.
 • Díky pojištění získáte náhradní přístroj nebo plnění ve výši tzv. časové ceny po odečtení spoluúčasti. V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet. V případě vyplacení pojistného plnění, s výjimkou opravy, přechází vlastnické právo k poškozené nebo odcizené věci na pojistitele.

Sjednáním pojištění se stáváte pojištěným, nikoliv však pojistníkem, kterým je HP Tronic Zlín, spol. s r.o. V důsledku toho nemůže disponovat s Rámcovou pojistnou smlouvou (tj. ukončit či měnit ji).

Pojištění nahodilého poškození a odcizení nelze sjednat odděleně od koupě zboží. Sjednání pojištění však není povinné a zboží je možné koupit bez pojištění.

Rámcové pojistné smlouvy k Pojištění nahodilého poškození:

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY: 

RS_HPADT_1-2015_Dod._c_4_-_Pojisteni_nahodileho_poskozeni_a_odcizeni_-_platné_od_1.8.2018 [PDF]

Informační dokument o pojistném produktu ADT HPT:

Informacni_dokument_o_pojistnem_produktu_ADT_HPT [PDF]

ARCHIV:

RS_HPADT_1-2015_ve_zneni_dodatku_c._3_-_ucinne_od_1.6.2017_kasa.pdf [PDF]

RS_HP_ADT_1-2015_ve_znění_dodatku_._2_-_učinne_od_18._4._2016 [PDF]

RS HPADT 1-2015 úplné znění (Dodatek č.1) účinné od 19. 11 2015 [PDF]

RS_HP ADT 1-2015 - účinné od 1. 3. 2015 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._7_-_účinné_od_1._10._2014 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._6_-_účinné_od_1._1._2014 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._5_-_účinné_od_1._8._2013 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._4_-_účinné_od_1._7._2012 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._3_-_účinné_od_13._4._2012 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._2_-_účinné_od_1._9._2011 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._1_-_účinné_od_15._7._2011 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_-_účinné_od_22._1._2010 [PDF]