Pojištění prodloužené záruky

Sjednejte si rovnou při nákupu nového spotřebiče Pojištění prodloužené záruky a získejte tak jistotu, že nebudete mít zbytečné náklady na opravy navíc.

Proti čemu vás pojistíme?

Prodloužená záruka pokrývá mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, na které by se vztahovala zákonná záruka prodejce, avšak vada nastane (projeví se) až v období po skončení zákonné záruky.

Sami si vyberte, zda si záruku prodloužíte o rok, dva nebo tři roky.

Co získáte v případě škody?

 • V případě opravitelného poškození vám spotřebič zdarma opravíme, neplatíte žádnou spoluúčast. Horní hranice plnění pro jednu pojistnou událost je 30 000 Kč, v případě televizí 75 000 Kč. Pojišťovna poskytne pojistné plnění formou opravy maximálně třikrát během jednoho pojistného roku.
 • Pokud oprava není možná nebo náklady na opravu přesáhnou výši tzv. časové ceny spotřebiče (časová cena je cena spotřebiče v okamžiku poruchy - z původní kupní ceny odečtete 1 % za každý měsíc od koupě), získáte plnění ve výši časové ceny. V takovém případě obdržíte unikátní kód v hodnotě časové ceny, který můžete uplatnit k nákupu jakéhokoliv zboží v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Horní hranice plnění pro jednu takovou pojistnou událost je 60 000 Kč, v případě televizí 150 000 Kč. V tomto případě pojištění zaniká ke dni pojistné události. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.

Často kladené dotazy

 • Na co se pojištění nevztahuje
 • Jak se vypočítá časová cena spotřebiče - příklad
 • Jak nahlásím škodní událost a co mě čeká?

Úplné znění pojistných podmínek včetně znění výluk naleznete v Rámcové smlouvě zde.  

Často kladené dotazy k Pojištění prodloužené záruky

Na co se pojištění nevztahuje

Prodloužená záruka pokrývá mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, na které by se vztahovala zákonná záruka prodejce, avšak vada nastane (projeví se) až v období po skončení zákonné záruky.

Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje např. na:

 • ztrátu, poškození nebo zničení spotřebiče v důsledku:
  • krádeže či vandalismu
  • zanedbání nebo přehlédnutí pokynů výrobce či prodejce při instalaci, zapojení či užívání
  • vylití tekutin, nehod, pádů, náhodných nebo úmyslných nárazů
  • působení slunečního svitu, větru, písku nebo jiných přírodních vlivů a počasí
  • chybně zvoleného napětí na napájecím zdroji
  • přemístění nebo transportu
 • opotřebení nebo poškození, které nemá vliv na funkčnost (např. poškrábání, vyblednutí barvy, oxidace, koroze atd.)
 • opotřebení v důsledku nepřiměřeného či nadměrného užívání nebo způsobené provozními podmínkami
 • opravy mimo určený servis

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete v Rámcové pojistné smlouvě

Jak se vypočítá časová cena spotřebiče - příklad  

Časová cena - cena, kterou měl spotřebič v okamžiku vzniku pojistné události. Určí se:

Časová cena = kupní cena minus 1 % z této ceny za každý započatý měsíc užívání

Příklad:

Pořídíte si spotřebič za 30 000 Kč s prodlouženou zárukou na 12 měsíců. Po 26 měsících od koupě nastane porucha a spotřebič bohužel nejde opravit.

Výpočet pojistného plnění:

Časová cena = 22 200 Kč (1 % z 30 000 = 300 Kč, 26 měsíců x 300 Kč = 7 800 Kč, 30 000 – 7 800 = 22 200 Kč)

V případě, že spotřebič nejde opravit nebo by byla oprava neúčelná (tzn. náklady na opravu přesáhnou výši časové ceny spotřebiče), získáte plnění ve výši časové ceny tj. 22 200 Kč. Obdržíte unikátní kód v hodnotě 22 200 Kč, který můžete uplatnit k nákupu nového spotřebiče v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.  Bez pojištění byste bohužel neměli nárok na žádné plnění a náklady na pořízení nového spotřebiče by šly v plné výši za vámi.

Jak nahlásím škodní událost a co mě čeká?

Škodní událost se hlásí operátorům BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která je poskytovatelem Pojištění prodloužené záruky a s vyřízením veškerých formalit vám pomůže a poradí.

 • Zavolejte na telefonní číslo 234 240 440 a nahlaste škodní událost. K tomu budete potřebovat certifikát, který jste obdrželi při nákupu zařízení.
 • Operátoři vám pomohou a sdělí další kroky.
 • Pokud se vám spotřebič rozbil, vyzvedneme si ho přímo u vás. V případě velkých spotřebičů je možnost opravy přímo u vás doma.
 • V případě opravy v servisním centru přivezeme opravený spotřebič zdarma zpět.
 • Pokud spotřebič opravit nelze, získáte plnění ve výši časové ceny. V takovém případě obdržíte unikátní kód, který můžete uplatnit k nákupu jakéhokoliv zboží v některé v některé, námi provozované, kamenné nebo internetové prodejně. Není-li možné poskytnout plnění dle předchozích bodů, spočívá pojistné plnění ve vyplacení finanční částky na váš bankovní účet.
 • Neplatíte žádnou spoluúčast.

Sjednáním pojištění se stáváte pojištěným, nikoliv však pojistníkem, kterým je HP Tronic Zlín spol. s r.o. V důsledku toho nemůže disponovat s Rámcovou pojistnou smlouvou (tj. ukončit či měnit ji).

Pojištění prodloužené záruky nelze sjednat odděleně od koupě zboží. Sjednání pojištění však není povinné a zboží je možné koupit bez pojištění.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. je zpracovatelem. Osobní údaje klientů v poskytnutém rozsahu jsou zpracovávány z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům. Osobní údaje klientů jsou zpracovány ze strany správce pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění. Následně jsou osobní údaje zlikvidovány. Klient má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rámcové pojistné smlouvy k Pojištění prodloužené záruky:

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY: 

RS_HPTEW_1-2016_Dod._c1-_Pojisteni_prodlouzene_zaruky_-_platne_od_1.8.2018 [PDF]

Informační dokument o pojistném produktu EW HPT

Informacni_dokument_o_pojistnem_produktu_EW_HPT [PDF]

ARCHIV:

RAMCOVA_POJISTNA_SMLOUVA_._HPTEW_1-2016.pdf [PDF]

RS HPEEW 1-2010 úplné znění (dodatky č. 1 až 9) účinné od 19. 11 2015 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 8 - účinné od 1. 3. 2015 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._7_-_účinné_od_1._10._2014 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._6_-_účinné_od_1._1._2014 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._5_-_účinné_od_1._8._2013 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._4_-_účinné_od_1._7._2012 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._3_-_účinné_od_13._4._2012 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._2_-_účinné_od_1._9._2011 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_ve_zněni_dodatku_č._1_-_účinné_od_15._7._2011 [PDF]

RS_HPEEW_1-2010_-_účinné_od_22._1._2010 [PDF]