Odstraňovač hmyzu Autoland Nano+ 700ml

Značka: Autoland , Kategorie: Autokosmetika
Kód zboží: CPSAM00242

Odstraňovač hmyzu Autoland NANO + změkčuje zaschlý hmyz. Díky tomu může být lehce odstraněn bez drhnutí a škrábanců. Pro skla, lak, plasty. Objem 700 ml.

Zjistit dostupnost

Přípravek na odstranění hmyzu je vyroben na základě technologie NANO+. Obsahuje také emulgátory, detergenty a aktivní látky změkčující zbytky hmyzu.

Nezanechává šmouhy a je bezpečný pro autolak, pro sklo i pro plastové části vozu. Lze jej použít i k čištění reflektorů vozu od zbytků hmyzu. Díky aktivním nanočásticím křemíku vytváří neviditelný, třívrstvý povlak odpuzující nečistoty.

NANO+ je vysoce pokročilá technologie aplikace nanočástic křemíku a stříbra. Technologie vyvinutá v kooperaci s BRENNTAG. Nanočástice působí na molekulární úrovni a pronikají hluboko do struktury čištěných součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný třívrstvý povlak. Technologie NANO+ umožňuje dosažení zmnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt lotosového květu, jehož výsledkem je samočištění. NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionální předpisy.

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Užití odstraňovač hmyzu, čistič skel
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0.7 kg
Rozměry balení
Šířka balení 2.6 cm
Výška balení 27.4 cm
Hloubka balení 9.5 cm
Hmotnost balení 0.8 kg
Více informací Méně informací