Odstraňovač mastnoty AEG/Electrolux M3GCP200 2 x 50 g

Značka: AEG/Electrolux , Kategorie: Ostatní
Kód zboží: ELEM3GCP200

Hloubkový čisticí prostředek pro pračky
Díky našemu čisticímu prostředku pro pračky zůstane váš spotřebič ve špičkovém funkčním stavu. Pomocí tohoto hloubkového čištění odstraníte zbytkové...

Naše cena s DPH:

255

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
Dostupnost na výdejnách
ks

Vložit do košíku

Hloubkový čisticí prostředek pro pračky
Díky našemu čisticímu prostředku pro pračky zůstane váš spotřebič ve špičkovém funkčním stavu. Pomocí tohoto hloubkového čištění odstraníte zbytkové nečistoty z těsnění dvířek, potrubí a bubnu vaší pračky, kde se časem hromadí usazeniny, které způsobují zápach a mohou zašpinit vaše prádlo. Používejte každých šest měsíců.

Super Clean - odmašťovač praček - odstraňuje nečistoty z těsnění dvířek, potrubí spotřebiče a bubnu, kde se časem usazuje špína
zabraňuje tvorbě nepříjemného zápachu a znečištění prádla používejte každé 3–4 měsíce
obsahuje dvě balení 2x 50g

Bezpečnostní upozornění: H319 - Zpusobuje vážné podráždení ocí. H314 - Zpusobuje težké poleptání kuže a poškození očí H335 - Muže zpusobit podráždení dýchacích cest H272 - Muže zesílit požár; oxidant. H302 - Zdraví škodlivý pri požití. H318 - Zpusobuje vážné poškození ocí. H290 - Muže být korozivní pro kovy. P101 - Je-li nutná lékarská pomoc, mejte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnete ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované cásti odevu okamžite svléknete. Opláchnete kuži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 - PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování. P310 - Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékare. P405 - Skladujte uzamcené. P501 - Odstrante obsah/obal v souladu s místními/národními predpisy.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Forma prášek
Použití čističe myčky/pračky
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16.3 cm
Výška výrobku 1.9 cm
Hloubka výrobku 1.9 cm
Hmotnost výrobku 0.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 17.3 cm
Výška balení 2.5 cm
Hloubka balení 16.9 cm
Hmotnost balení 0.1 kg
Více informací Méně informací