Odvápňovač pro espressa Melitta Anti calc Espresso 2x40g

Značka: Melitta , Kategorie: Odvápňovače
Kód zboží: MELMYCUPODVAP

Práškový odvápňovač Melitta Anti calc Espresso jednoduše odstraní usazeniny a vodní kámen z vašeho přístroje na přípravu kávy.

Naše cena s DPH:

79

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 56 výdejnách
ks

Vložit do košíku


  • Práškový odvápňovač pro plně automatické kávovary a přístroje pro přípravu jednotlivých porcí
  • Šetrně a důkladně odstraní vápenité usazeniny díky síle kyseliny citrónové
  • 2 x 40 g

Důležité upozornění:
H272 Může zesílit požár, oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice. P305 + P351 + P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
vnitřní
Využití domácí spotřebiče
Forma prášek
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 8.5 cm
Výška balení 16.0 cm
Hloubka balení 2.0 cm
Hmotnost balení 0.1 kg
Více informací Méně informací