Prášek FINISH PowerPowder Citrón 2,5 kg

Značka: Finish , Kategorie: Příslušenství pro myčky nádobí
Kód zboží: ESP8594002681500

*FINISH PowerPowder Prášek Citrón 2,5 kg

Prášek do myček nádobí.

* Objem balení (kg) 2,5

Bezpečnostní upozornění:
H272 Může zesílit požár; oxidant.

Naše cena s DPH:

229

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 13 výdejnách
ks

Vložit do košíku

*FINISH PowerPowder Prášek Citrón 2,5 kg

Prášek do myček nádobí.

  • Objem balení (kg) 2,5

Bezpečnostní upozornění:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 (oral) Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Typ mycího prostředku prášek do myčky
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 2.2 kg
Rozměry balení
Šířka balení 19.4 cm
Výška balení 9.0 cm
Hloubka balení 29.0 cm
Hmotnost balení 2.6 kg
Více informací Méně informací