Sada Finish BOX 4 v 1 - Finish Allin1 Max 50ks + Čistič myčky 250ml + Leštidlo Lemon 400ml + Sůl 1,5kg

výprodej
11% sleva
11%
Značka: Finish , Kategorie: Příslušenství pro myčky nádobí
Kód zboží: ESP5997321735153


* Finish BOX (vše pro Vaši myčku) - Finish Allin1 Max 50ks + Čistič myčky 250ml + Leštidlo Lemon 400ml + Sůl 1,5kg

Bezpečnostní upozornění:
H302 Zdraví škodlivý při...

339 Kč

Ušetříte: 11 % = 40 Kč

Naše cena s DPH:

299

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již zítra
IHNED ZDARMA
na 2 výdejnách
ks

Vložit do košíku


  • Finish BOX (vše pro Vaši myčku) - Finish Allin1 Max 50ks + Čistič myčky 250ml + Leštidlo Lemon 400ml + Sůl 1,5kg

Bezpečnostní upozornění:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

P101 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P102 Je-li nutná lékařské pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Typ mycího prostředku starter pack
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 16.0 cm
Výška výrobku 24.0 cm
Hloubka výrobku 25.0 cm
Hmotnost výrobku 3.5 kg
Rozměry balení
Šířka balení 24.6 cm
Výška balení 23.5 cm
Hloubka balení 15.3 cm
Hmotnost balení 3.4 kg
Více informací Méně informací