Set nanokosmetiky STILLGUARD pro automobily

Značka: STILLGUARD , Kategorie: Autokosmetika
Kód zboží: 1 458 820

Sada 3 ks nanotechnologických přípravků pro čištění a ochranu vašich automobilů. Čistění, obnova a ochrana v jednom setu. Včetně 2 ks mikro utěrek.

Zjistit dostupnost

Blýskněte se převratnou nanotechnologií!

Dokážete si představit, že váš vůz či motorka stále září čistotou a odolá jakékoliv nepřízni počasí, aniž byste museli stále jezdit na myčku? Hledejte inspiraci v nové převratné technologii 21. století, která se jmenuje nanotechnologie. Vyzkoušejte výjimečný set nano autokosmetiky STILLGUARD, který vás již po prvním použití přesvědčí viditelnými výsledky! Neutrácejte za nekvalitní šampóny a vosky, váš vůz i motorka si zaslouží profesionální péči, kterou získáte s komplexní sadou pro váš vůz dokonalý stejně tak, jako jste vy!

Metoda nového tisíciletí

Nanotechnologie přestavuje pokrokový a velmi efektivní systém, který pomůže vylepšit a zdokonalit vše, co se doposud vyrobilo. Patří k nejúžasnějším technologiím moderní doby, funguje s novými principy a stále dokazuje svou obrovskou sílu. Není divu, že je skloňována v mnoha oblastech vědy a techniky a pronikla již do všech oborů průmyslu i medicíny. Právě teď se dostává do vašich rukou a přináší vám jedinečnou příležitost, jak efektivně a komfortně pečovat o svůj vůz či motorku. Šetřete čas, energii a svou peněženku, dejte sbohem neúčinným prostředkům, jejichž krátkodobý efekt vydrží sotva pár dní. Pořiďte si perfektní set nano autokosmetiky STILLGUARD pro komplexní vysoce efektivní čištění a dlouhotrvající cennou ochranu.


Jednoduše, komfortně a bez námahy

Určitě vás zajímá, jak to všechno vlastně funguje. Použitím přípravku ze setu nano autokosmetiky STILLGUARD vytvoříte na povrchu mřížku, která vykazuje neuvěřitelnou pevnost. Obsažené nanočástice dosahují velmi malých rozměrů a není tak možné je spatřit lidským okem. Dokážou ochránit povrch vozu i motorky neviditelným štítem, chrání ho před škrábanci a hloubkovým znečištěním. Co je ovšem výjimečné, je schopnost odpuzovat vodu, mastnotu, bakterie, mechy a další převážně organické nečistoty. Díky tomu snadno a bez námahy dokážete prodloužit životnost materiálů, radikálně vylepšit stav různých povrchů a zajistit komfortní údržbu.


Zatočte s každou nečistotou!

Nákupem profesionálního setu nano autokosmetiky STILLGUARD získáte ucelenou řadu pro čištění a ochranu všech dopravních prostředků. Nezastupitelnou roli zde hraje NANO Šampon, který obnovuje a renovuje lesk a zároveň vytváří ochranu. Na povrchu se totiž vytvoří ultratenká hydrofobní lesklá vrstva, která zamezuje následnému znečištění, otiskům a zároveň snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. Zatočí s velkou prachovou vrstvou, poradí si se znečištěním alkalickými a kyselými roztoky, odolá UV záření a zabrání korozi. Navíc obsahuje ochranný nano vosk, který vydrží až dvakrát déle než běžně užívaný klasický vosk. Ošetřete svůj automobil profesionální péčí a užívejte si okamžité výsledky, které předčí vaše očekávání.

Projasněte svou karoserii!

Dalším důležitým pomocníkem je první z dvoustupňové ochrany NANO Obnova laku, který probudí k životu každou karoserii. Dokáže renovovat staré a zašlé barvy, obnovovat jejich lesk a dodávat jim původní jas. Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění. Výhodu představuje antistatický účinek, který výrazně usnadňuje následné čištění. Čím častěji budete přípravek používat, tím dříve si zajistíte dlouhotrvající, nikdy nekončící pocit z perfektního nablýskaného automobilu.

Ochraňujte a udržujte svůj automobil!

Celý proces uceleně uzavírá produkt NANO Ochrana laku, který se používá na nové barvy a laky bez předchozí úpravy a na všechny další povrchy ošetřené produktem NANO Obnova laku. Na barvených površích prodlužuje jejich lesk do známého efektu zrcadla, vytváří hedvábný povrch, rozjasňuje barvy a zároveň je dlouhodobě chrání. Vyniká vysokou ochranou před UV zářením a odolností proti mikro poškrábání. Pořiďte si to nejlepší pro ochranu automobilu a zajistěte si dlouhodobou čistotu karoserie. Používejte nanočističe, zkvalitněte si život a užívejte si příjemný pocit z auta zářícího čistotou! Potěší vás bonus v podobě 2 kusů speciálních mikroutěrek, které jsou součástí výjimečného setu.

Ucelená řada nanotechnologických přípravků poskytuje komplexní řešení pro čištění a ochranu všech dopravních prostředků. Nanotechnologie poskytne vašim automobilům vysoký efekt čištění, cennou ochranu a navíc:

 • zvyšuje životnost laku vozidel
 • je odolná proti UV záření
 • zvýrazňuje lesk karoserie
 • má hydrofobní vlastnosti

Produkty jsou efektivnější alternativou standardních řešení pro ošetřování automobilů a jiných dopravních prostředků, jako jsou šampóny, vosky atd.

Set autokosmetiky obsahuje:

 • NANO Šampon 250 ml
 • NANO Obnova laku 100 ml
 • NANO Ochrana laku 100 ml
 • 2x Mikro utěrka 40x40 cm k setu ZDARMA

Čistič, obnova a ochrana v jednom. Snadné 3 kroky k tomu, aby váš vůz vypadal opět jako nově zakoupený.

Popis produktů:
* NANO Šampon 250 ml
Čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým kovovým leskem. Přípravek na povrchu vytvoří ultratenkou hydrofobní vrstvu s ochranou proti následnému znečištění či otiskům. Snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. Zároveň zajišťuje ochranu povrchu při velkém zatížení (prach, znečištění alkalickými a kyselými roztoky, odolnost proti UV záření, korozi apod.). Spotřeba 30 ml / 10 l vody.

Návod k použití NANO Šampon 250 ml:
Koncentrovaný výrobek používejte zředěný v poměru 2 až 20 % s vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací povrch vždy navlhčete. Metody aplikace: setření, natírání, máčení, stříkání. Pro výrazné zvýšení účinnosti použijte kartáč, tlak nebo teplý roztok (+60 °C). Při ručním mytí doporučujeme používat houbu, bavlnu nebo mikrovlákno. Nechte 5 min. působit, opláchněte čistou vodou a nechte zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Doplňující informace:
 • <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli, Limonene 2.3
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
* NANO Obnova laku 100 ml První z dvoustupňové nano ochrany. Vhodný pro údržbu a renovaci starých a zašlých barev a laků. V jediném úkonu čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje lesk a rozjasňuje barvy. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti poškrábání a nárazům. Ideální na karoserie aut. Spotřeba 20 m2. Návod k použití NANO Obnova laku 100 ml: Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci. Před použitím protřepat. Automobil si rozdělte na části. Ruční aplikace: hadříkem (mikrovlákno) nebo leštící houbičkou. Krouživými pohyby rovnoměrně rozetřete na povrch (dokonale na všechny části), poté nechte zaschnout tenkou vrstvu do křídového efektu cca 20–25 minut, prstem vyzkoušejte (nesmí být konzistence pasty, ale křídy), poté čistým hadříkem nebo leštící houbičkou dokonale vyleštěte. Neaplikujte na přímém slunci a na horkém povrchu. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Nebezpečné látky: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • Doplňující informace:
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
* NANO Ochrana laku 100 ml Druhý z dvoustupňové nano ochrany. Používá se na nové barvy a laky bez předchozí úpravy a na starší povrchy ošetřené produktem NANO Obnova laku. Prodlužuje životnost, lesk (efekt zrcadla), vytváří hedvábný povrch, rozjasňuje barvy a zároveň je dlouhodobě chrání. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní vrstva s vysokou povrchovou energií, která zamezuje následnému znečištění či otiskům, usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci, a také proti poškrábání Ideální na karoserie aut. Spotřeba 20 m2. Návod k použití NANO Ochrana laku 100 ml: Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci. Před použitím protřepat. Ruční aplikace: hadříkem (mikrovlákno) nebo leštící houbičkou. Nanášejte krouživými pohyby na lak, tak aby byl dokonale nasycen a poté nechte zaschnout tenkou vrstvu 30 minut. Setřete čistým hadříkem a vyleštěte hadříkem (mikrovlákno), leštící houbičkou, jelenicí nebo beránkem. Optimální účinek nano ochrany je až za 12 hodin. Doporučujeme pro delší výdrž umývat nano šamponem. Nedoporučujeme umývat automobil v portálových myčkách, nebo jiným auto šamponem, výrazně snižuje životnost ochrany. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy. * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Nebezpečné látky: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • Doplňující informace:
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
Jak nanotechnologie fungují?
 • Nanočástice vytvářejí vrstvu neboli mřížku, která je lidským okem neviditelná, má však neuvěřitelnou pevnost a navíc schopnost odpuzovat vodu, mastnotu, bakterie, mechy a další převážně organické nečistoty.
 • S pomocí nanotechnologie tak dokážeme prodloužit životnost materiálů, radikálně vylepšit stav různých povrchů a zajistit jejich snadnou údržbu.
 • To přináší značnou úsporu nákladů a snižuje ekologickou zátěž v jakékoli oblasti.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 12 měsíců
Další parametry
Užití balíčky autokosmetiky
Rozměry výrobku
Hmotnost výrobku 0.5 kg
Rozměry balení
Šířka balení 17.5 cm
Výška balení 18.5 cm
Hloubka balení 6.0 cm
Hmotnost balení 0.5 kg
Více informací Méně informací