Tablety do myčky Frosch 26 ks

Značka: Frosch , Kategorie: Příslušenství pro myčky nádobí
Kód zboží: ESP30812

Frosch EKO Tablety do myčky vše v 1 Citrón zanechá nádobí zářivě čisté.
Účinná receptura vše v 1 se silnými odmašťovacími účinky zanechá zářivě čisté nádobí se svěží citrónovou vůní. Díky...

Naše cena s DPH:

199

Termíny doručení a vyzvednutí:
IHNED k odeslání,
u Vás již 2.12.
IHNED ZDARMA
na 79 výdejnách
ks

Vložit do košíku

Frosch EKO Tablety do myčky vše v 1 Citrón zanechá nádobí zářivě čisté.
Účinná receptura vše v 1 se silnými odmašťovacími účinky zanechá zářivě čisté nádobí se svěží citrónovou vůní. Díky přidanému leštidlu na sklo je nádobí vždy zářivě lesklé bez zaschlých skvrn od vody. Obsažená sůl zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí i v myčce. Chrání sklo před trvalým zakalením v důsledku dlouhodobého působení vodního kamene. Nádobí z nerezové oceli je lesklé i bez leštění.

Podporuje proces sušení na konci mycího cyklu. Dosahuje skvělých výsledků již při nižších teplotách. Tím snižuje spotřebu energie a vody.

Značka Frosch je zeleným průkopníkem na poli ekologicky udržitelných čisticích prostředků již od svého založení v roce 1986. Produkty neobsahují škodlivé chemikálie jako fosfor, borát, formaldehyd ani halogenorganické sloučeniny. Použité aktivní látky jsou rostlinného původu a biologicky snadno odbouratelné. Všechny produkty jsou veganské a nebyly testovány na zvířatech.

V roce 2019 byla značka Frosch oceněna nezávislou mezinárodní organizací GREEN BRAND Česká republika za prokazatelnou udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Používáním čisticích prostředků Frosch nezískáte jen zářivě čistou domácnost, ale přispějete k ochraně životního prostředí z pohodlí vašeho domova.
Tabletu vložte do myčky včetně průhledného obalu.

Bezpečnostní upozornění: H272 Může zesílit požár; oxidant H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Dokumentace k tomuto produktu

Záruka 24 měsíců
Další parametry
Typ mycího prostředku tablety, kapsle
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 14.0 cm
Výška výrobku 13.0 cm
Hloubka výrobku 5.0 cm
Hmotnost výrobku 0.6 kg
Rozměry balení
Šířka balení 14.0 cm
Výška balení 5.0 cm
Hloubka balení 13.6 cm
Hmotnost balení 0.6 kg
Více informací Méně informací